HOME PRÍZNAKY DIAGNOSTIKA PREVENCIA OPERÁCIA FYZIOTERAPIA

 

ČO JE TO MENISKUS

meniskusMeniskus je kĺbna podložka, ktorá ma funkciu stabilizačnú, pretože vyrovnáva nerovnaké zakrivenie kĺbových plôch v kolennom kĺbe, tzv. inkongruenciu medzi stehnovou kosťou (Femur) a kosťou holennou (Tibia).  Chráni chrupavku a napomáha roztieraniu synoviálnej tekutiny v kĺbovom puzdre a tým zlepšuje výživu chrupavky a znižuje jej trenie a opotrebovanie. Rozoznávame laterálny meniskus - vonkajší a meniskus mediálny - vnútorný.

Oba majú klinovitý tvar s bázou obrátenou ku kĺbovému puzdru nahor. Mediálny, vnútorný má tvar písmena C a je celým obvodom spojený s kĺbovým puzdrom. Laterálny má tvar písmena O.  Už samotný tvar pri predstave naznačuje, že vnútorný meniskus je pri chôzi viac zaťažený. Zadná časť laterálneho menisku je voľná. Vďaka tomu je schopný pri prípadnej záťaži zmeniť polohu tejto zadnej časti, a preto je menej náchylnejší k rôznym typom poškodenia. Mediálny je fixovaný, nedokáže „uhnúť“ a tak je vystavovaný väčšiemu tlaku a možnostiam znehodnotenia. Poškodenie mediálneho menisku nastáva 8xkrát častejšie ako laterálneho menisku, a to hlavne v oblasti zadného rohu. Každý z meniskov má 3 zóny: periférnu, červenú – výdatne prekrvená; vďaka tejto vlastnosti je schopná rýchlej regenerácie, strednú prechodnú a centrálnu, bielu – avaskulárna časť (bezcievna); regenerácia ťažká až nevratná.

 

FUNKCIA MENISKU

Meniskus sa nachádza vo vnútri kolenného kĺbu a jedná sa o útvar, ktorý je tvorený väzivovou chrupavkou. Kolenný kĺb je pomerne zložitý kĺb, ktorý sa skladá celkom z 3 kostí. Je takzvane inkongruentní, čo znamená, že styčné plochy stehennej a holennej kosti do seba vzájomne nezapadajú. Práve pre vyrovnanie týchto nerovností je v kolennom kĺbe meniskus. Súčasťou každého kolenného kĺbu sú 2 menisky - meniskus medialis (vnútorný, väčšia) a meniskus lateralis (vonkajšie, menšie). Všeobecne je vnútorné (mediálne) meniskus omnoho menej pohyblivý ako meniskus vonkajšie. I preto je pri úrazoch kolenného kĺbu poškodený častejšie. Meniskus je pružný a zároveň pevný. Veľmi dobre prenáša a rozkladá hmotnosť celého tela a bráni tak rýchlejšiemu opotrebovaniu chrupavky. Dôležitú úlohu zohráva aj pri tlmení nárazov. Pri plnej extenzii kolenného kĺbu je na menisky prenášané cez 50% vertikálne záťaže, pri flexi je to ešte o 35% viac.

 

© 2014 Meniskus